So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Dự án JICA2 Nghệ An mang lại hiệu quả tích cực trong việc trồng rừng, Nâng cấp rừng và Khoanh nuôi rừng phòng hộ

Ngày 20 tháng 12 năm 2021
Hơn 9 năm qua, dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) được triển khai tại Nghệ An đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc trồng, chăm sóc rừng phòng hộ
Với mục tiêu là quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học gắn với xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi, hơn 9 năm qua, dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) được triển khai tại Nghệ An đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc trồng, Khoanh nuôi rừng phòng hộ, góp phần giảm nhẹ thiên tai, từng bước xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng nông thôn, miền núi.
Nghệ An có 22 xã của 3 huyện và 3 Ban quản lý rừng phòng hộ là Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ và Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An được thực hiện dự án với 6 hợp phần gồm: Rà phá bom mìn; Phát triển rừng phòng hộ; hỗ trợ phát triển sinh kế; phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế; phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh và hợp phần kiểm soát cháy rừng.
Được triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 134,9 tỷ đồng; trong đó, vốn vay JICA hơn 111,1 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh hơn 23,4 tỷ đồng, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Nghệ An đã trồng, Nâng cấp rừng và Khoanh nuôi tái sinh rừng được 862,9 ha rừng, Nâng cấp rừng: 240,1 ha, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 1919,29 ha; xây dựng đường lâm nghiệp được 38 Km, 1 chòi canh lửa, 3 trạm bảo vệ rừng, 3 vườn ươm; xây dựng 2 hệ thống thủy lợi kênh tưới nước và 15 Km đường bê tông nông thôn.
Những hình ảnh về các hoạt đông của dự án:


Đặc biệt, dự án còn hỗ trợ người dân vùng hưởng lợi phát triển sinh kế thông qua các mô hình trồng thâm canh trồng Nghệ, Ngô có giá trị kinh tế cao, mô hình chăn nuôi dưới tán rừng, đã góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống.
Ông Nguyễn Quang Hảo, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An (Ban quản lý dự án JICA 2 Nghệ An) cho biết, dự án JICA 2 nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản trên lĩnh vực phát triển ngành lâm nghiệp.
Dự án tài trợ thông qua hình thức cho vay vốn ODA ưu đãi để thực hiện trồng, khoanh nuôi, chăm sóc rừng phòng hộ, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã miền núi khó khăn, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Đến thời điểm này, hầu hết các hợp phần được triển khai thực hiện tại Nghệ An đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Việc trồng rừng của dự án JICA 2 tại Nghệ An được đánh giá đạt hiệu quả cao về môi trường và xã hội.
Dự án không những giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn, tăng độ che phủ rừng, đảm bảo an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai, mà còn xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa bàn khó khăn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong việc tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng, tăng thu nhập, nâng cao đời sống…
Theo Ban quản lý dự án JICA 2 tỉnh Nghệ An, hiện nay Ban quản lý đang triển khai chỉ đạo các ban quản lý rừng phòng hộ triển khai xây dựng lập phương án quản lý rừng bền vững diện tích trồng, Nâng cấp rừng và Khoanh nuôi tái sinh rừng đã được bàn giao khi kết thúc đầu tư của dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để quản lý bảo vệ.
Trên cơ sở kết quả thực hiện các mô hình đầu tư lâm sinh, Ban quản lý đang đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho áp dụng, nhân rộng các mô hình như: Giao khoán bảo vệ rừng có kết hợp sinh kế bền vững; trồng rừng phòng hộ kết hợp với trồng các loại cây phụ trợ là các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên diện tích nương rẫy xen lẫn trong rừng tự nhiên để giúp người dân hưởng lợi từ dự án phát triển kinh tế, ổn định đời sống./.
Phan Sỹ Ninh- Dự án Jica
Tags:

Chat Facebook