So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 17 tháng 11 năm 2021
Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hướng tới mục tiêu: Giảm phát thải khí nhà kính từ các nỗ lực giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên; Tăng khả năng hấp thụ Cacbon thông qua QLRBV và quản lý tốt hơn rừng sản xuất; Cải thiện chất lượng, đa dạng sinh học và năng suất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; Duy trì và tăng cường chất lượng rừng ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao; Bảo vệ và cân bằng các quần thể động vật hoang dã ở các Vườn Quốc Gia,các KBT loài và sinh cảnh tại các tỉnh có giá trị bảo tồn cao. Dự án triển khai tại 7 tỉnh gồm: Tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng. 
Theo báo cáo của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)”: Dự án này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án triển khai với hai hợp phần: Hợp phần quản lý rừng bền vững và Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Tại Nghệ An, Dự án này triển khai thực hiện hợp phần quản lý rừng bền vững, với tổng vốn khoảng 2,194 triệu USD (tương đương 50.864 triệu đồng).
Thời gian thực hiện Dự án tại Nghệ An 6 năm, triển khai từ năm 2021 đến năm 2026. Dự án được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên một số  huyện có diện tích rừng lớn bao gồm: Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong và Quỳ Châu.
Hợp phần Quản lý rừng bền vững được triển khai ở Nghệ An, các  hoạt động của Dự án được thực hiện như: Tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phát triển chuỗi giá giá nông, lâm sản, hỗ trợ doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn. Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến lâm sản, xác định và ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy quản lý rừng bền vững, Hỗ trợ tư vấn hoàn thiện Phương án quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng… Cải thiện quản lý rừng của cộng đồng dân cư. Thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. 
Hoạt động năm thứ nhất 2021 của Dự án tại Nghệ An mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19. Song dưới sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan, kế hoạch hoạt động năm của dự án vẫn đảm bảo tiến độ. Đã tổ chức 2 khóa tập huấn kỹ năng, thúc đẩy cho cán bộ và cộng đồng, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ rừng. Rà soát và cập nhật danh sách các doanh nghiệp thân thiện với môi trường tiềm năng trong hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị. Rà soát và cập nhật bản đồ cho chủ rừng, đánh giá hiện trạng bản đồ chi trả của Quỹ bảo vệ phát triển rừng…
Theo kế hoạch tại Nghệ An, trong 6 năm dự án sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ: Có 5.000 người được tập huấn nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững. Có khoảng 12.000 người được hưởng lợi từ các hoạt động sinh kế, 14 tổ chức được nâng cao năng lực về quản trị rừng. Có khoảng 8 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án, trên 52.000 ha rừng được quản lý, bảo vệ tốt hơn. Trên 1,6 triệu tấn CO2 được hấp thụ và lưu giữ.
Nguyễn Huy Ninh – Dự án VFBC
Tags:

Chat Facebook