So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Giao ban ngành Lâm nghiệp 9 tháng đầu nămĐồng chí Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo các phòng, ban Sở NN & PTNT: Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra, Văn phòng Sở; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính; Lãnh đạo,Trưởng các Phòng chuyên môn Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về chính sách, các nguồn lực hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng song với nỗ lực và quyết tâm cao, toàn ngành đã chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả đáng ghi nhận: Trồng rừng tập trung 15.445,4 ha/16.030 ha, đạt 96,4% kế hoạch năm, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015, khoanh nuôi 75.000ha/75.000ha, đạt 100% kế hoạch, chăm sóc rừng: 37.142ha/37.142 ha, đạt 100% kế hoạch, khai thác rừng trồng: 352.000 m3/450m3, đạt 78% tăng 5,11% so với năm 2015; Khai thác nhựa Thông: 2.100 tấn/3.000 tấn, đạt 70% KH, tăng 2,9 % so với cùng kỳ năm 2015;  Khai thác LSNG: Lùng 875 tấn, song mây: 1010 tấn, tăng 4,1%. Sản xuất giống 9 tháng đầu năm trên 21 triệu/27,8 triệu, cây giống các loại, đạt 78% kế hoạch phục vụ cho trồng rừng năm 2016 đảm bảo chất lượng. Trồng cây phân tán trên 4 triệu cây.

Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thực hiện tốt, đã phát hiện, bắt giữ 634 vụ vi phạm lâm luật, lâm sản tịch thu 1.112,82 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, phương tiện tịch thu: 02 chiếc, thu nộp ngân sách nhà nước 7.658,57 triệu đồng. Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, …

Tại hội nghị đơn vị, dự án, các chủ rừng đã nêu quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 6047/QĐ-UBND, đồng thời, bàn thống nhất một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2017 đặc biệt là công tác chuẩn bị cho trồng rừng vụ Xuân.
 


Các đại biểu tham gia Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Giao Chi cục Kiểm lâm: i) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các hướng dẫn lập hồ sơ giao khoán thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng theo các nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế, Nghị quyết 30a, chi trả DVMTR;  Nghị định số 75/2015/NĐ-CP và Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ, Tham mưu văn bản trình Bộ Nông nghiệp & PTNT xin sử dụng nguồn vốn chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Trồng rừng thay thế) để trồng rừng sản xuất, đồng thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung kịp thời kế hoạch nguồn vốn Đầu tư phát triển và vốn chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Tham mưu, hướng dẫn triển khai kế hoạch, lập hồ sơ giao khoán thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế năm 2016.   ii)Tăng cường kiểm tra, giám sát đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị, dự án, chủ rừng chuẩn bị tốt cây giống cho kế hoạch trồng rừng vụ Xuân năm 2017; Triển khai xây dựng chương trình, nội dung tập huấn cho các Hạt Kiểm lâm về công tác quản lý giống trên địa bàn, tham mưu bổ sung chức năng cho các Hạt Kiểm lâm về công tác quản lý giống lâm nghiệp. iii) Nghiên cứu, tham mưu triển khai cụ thể Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời có đủ hồ sơ pháp lý cho việc giao kế hoạch và chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch,Tài chính Sở nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn lập hồ sơ trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 đúng quy định hiện hành.

Đối với các đơn vị, dự án, chủ rừng: i) Tập trung bảo vệ tốt  987.754 ha diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác PCCCR và phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Phối hợp với các Hạt kiểm lâm sở tại thường xuyên kiểm tra rừng, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, chuyển đổi sai mục đích rừng và đất lâm nghiệp; ii) Tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ Thu hoàn thành trước 30/10/2016; iii) Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ giao khoán thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng theo hướng dẫn để kiểm tra bảo vệ rừng và chi trả cho các đối tượng nhận khoán; Rà soát hồ sơ các Dự án đầu tư và bảo vệ rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016; iv) Đối với các đơn vị, dự án có điều chỉnh kế hoạch trồng rừng  năm 2016 cần báo cáo bằng văn bản về Sở NN & PTNT (trực tiếp Chi cục Kiểm lâm) để trình UBND điều chỉnh, bổ sung trong tháng 9/2016; Chuẩn bị tốt đảm bảo số lượng, chất lượng cây giống phục vụ trồng rừng vụ Xuân năm 2017.

Đối với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị, thành: i) Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03 - CT/TU ngày 11/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát các vùng trọng điểm tập trung các huyện Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu, ... Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật nếu vi phạm; ii) Tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu gỗ, lâm sản để tránh việc lợi dụng nhập khẩu gỗ để mua, bán, vận chuyển gỗ, lâm sản trong nước trái phép đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lâm luật, chống tiêu cực nội ngành và thực hiện tốt Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cáp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật./.
Đào Anh – Chi cục Kiểm lâm Nghệ An
Tags:
Tin cùng danh mục
  • Thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam

    Thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam

  • Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

    Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

  • Quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng tại Bản Chặn Nằn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Một mô hình quản lý rừng bền vững cần được nhân rộng.

    Quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng tại Bản Chặn Nằn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Một mô hình quản lý rừng bền vững cần được nhân rộng.

Chat Facebook