So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An

Thực hiện Công văn số 3665/UBND-NN ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An (Khu DTSQ); tại thành phố Vinh,  ngày  28 tháng 9  năm 2018 Ban quản lý tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững Khu DTSQ bao gồm các nội dung chính:
- Chiến lược quản lý Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2017- 2027,  tầm nhìn đến năm 2030;
- Quy chế hoạt động BQL Khu DSTQ thế giới miền Tây Nghệ An;
- Đề án Xây dựng hành lang xanh (hành lang đa dạng sinh học) kết nối các vùng lõi Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An.
Tham dự Hội thảo có 40 đại biểu là đại diện của Ủy ban Quốc gia Con người và sinh quyển Việt Nam (MAB/VN) các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
+ Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NNN&PTNT, Phó trưởng BQL Khu DTSQ thế giới miền Tây Nghệ An, mời chủ trì;
+ Đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính;
+ Đại diện Phòng Quản lý kỹ thuật và khoa học công nghệ.
- Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MAB VN);
- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Văn hóa Thể thao;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Hạt kiểm lâm, BQL Rừng phòng hộ thuộc các huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ;
- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt;
- Đại diện bên tư vấn.         
+ Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE);
+ Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ.
Sau đây là hình ảnh một số hoạt động tại Hội thảo:

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình Con người và
Sinh quyển Viện Nam phát biểu tại Hội thảo


Giáo sư, tiến sĩ Trương Quang Học - Chủ tịch Hội đồng quản lý
Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái ECODE phát biểu tại Hội thảo

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm - PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An (đầu tiên, bên trái sang) và đại diện các Sở - Ban - Ngành


Tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái ECODE phát biểu tại Hội thảo


Đ/c Nguyễn Văn Điệp - Thư ký BQL bên gian hàng đặc sản của Khu DTSQ đã đủ tiêu chuẩn
gắn nhãn hiệu chứng nhận khu DTSQ 
Thông qua Hội thảo, BQL Khu DTSQ đã nhận được nhiều đóng góp quan trọng cho Chiến lược quản lý và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An./.
Nguyễn Tiến Hưng - Thư ký BQL 
Tags:
X

Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

Bạn cần tư vấn ?

Chat Facebook