So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Hội thảo “thúc đẩy nhãn sinh thái dựa trên học tập chuyển đổi tại các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam”

Ngày 02/10/2019, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai, Quỹ Hanns Seiden (HSF của Cộng hòa Liên Bang Đức); Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy nhãn sinh thái dựa trên học tập chuyển đổi tại các khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới của Việt Nam" tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Đồng Nai.
Toàn cảnh Hội thảo.
 Tham dự Hội thảo có Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đại diện Ban Quản lý khu DTSQ Đồng Nai, thành viên Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam, Quỹ Hanns Seiden (HSF) của Cộng hòa Liên Bang Đức, đại diện 09 khu DTSQ thế giới của Việt Nam: Cát Bà, Châu thổ Sông Hồng, Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm - Hội An, Đồng Nai, Cần giờ, Cà Mau, Kiên Giang, Langbiang, các ban ngành tại địa phương, các doanh nghiệp quan tâm cùng đông đảo các nhà khoa học.
Ông Bùi Tiến Dũng, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển trình bày những vấn đề về "Bộ tiêu chí đánh giá và quy định sử dụng nhãn hiệu khu DTSQ Đồng Nai" và "Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu khu DTSQ Đồng Nai"; Bà Từ Tuyết Nhung, Trưởng điều phối Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã trình bày chuyên đề "Phát triển nhãn hiệu và quản lý trong hệ thống đảm bảo có sự tham gia"; TS. Hà Văn Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày nội dung "Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam".
Khu DTSQ Đồng Nai sẽ là một mô hình phát triển bền vững của địa phương với phương châm "Bảo tồn cho phát triển và Phát triển để bảo tồn". Những kinh nghiệm triển khai thực tiễn ở khu DTSQ Đồng Nai sẽ là những bài học quý báu cho toàn bộ mạng lưới các khu DTSQ quốc gia và quốc tế.
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo
 Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về: (1) bộ tiêu chí đánh giá và quy định sử dụng nhãn hiệu khu DTSQ Đồng Nai; (2) quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu khu DTSQ Đồng Nai và (3) thúc đẩy nhãn sinh thái dựa trên học tập chuyển đổi tại các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam.
Tổng kết Hội thảo, bà Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao các đóng góp kinh nghiệm và ý kiến của các đại biểu, khẳng định việc ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá, quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu khu DTSQ Đồng Nai sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng đời sống của cộng đồng người dân địa phương và nâng cao năng lực quản lý các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam.
Tin 
Tags:

Chat Facebook