So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

​Hội thảo tổng kết công tác năm 2021 và khởi động chuyển đổi số trong các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Ngày 02 tháng 11 năm 2021
Thực hiện việc triển khai chủ trương “chuyển đổi số” của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 2/11/2021 Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) phối hợp Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai tổ chức “hội thảo Tổng kết công tác năm 2021 và khởi động chuyển đổi số trong các khu DTSQ thế giới tại Việt Nam. 
Với lý do diễn biễn của đại dịch covid -19 đang bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, nên Hội thảo đã được tổ chức theo hình thức trức tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo diễn ra trực tiếp tại Vườn quốc gia Cát Tiên (H.Tân Phú) do Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì và trực tuyến do GS Nguyễn Hoàng Trí chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam đồng chủ trì, tham dự hội thảo lần này có đại diện của 11  khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận, đại diện lãnh đạo UBQG UNESCO Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khác cùng tới tham dự.

Nội dung các chương trình diễn ra trong hội thảo gồm
Phần 1: Kỷ niệm 50 năm Chương trình MAB Quốc tế
• Phát biểu kỷ niệm 50 năm Chương trình MAB Quốc tế của đại diện UNESCO
• Chiếu video kỷ niệm 50 năm Chương trình MAB Quốc tế
Phần 2: khai mạc hội thảo tổng kết
Hội thảo được lắng nghe các phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai; Bộ KHCN, Bộ TNMT; UNESCO Việt Nam; Văn phòng UNESCO Hà Nội và GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch MAB VN
Phần 3: Tổng kết các kết quả hoạt động nổi bật 2021
Hội thảo thông qua các hoạt động nổi bật của các khu DTSQ Việt Nam 2021 và định hướng chuyển đổi số; tổng kết các kết quả của Dự án BR do Bộ TNMT chủ trì thực hiện tại 3 Khu DTSQ Cù Lao Chàm – Hội An, miền Tây Nghệ An và Đồng Nai; giới thiệu về 02 khu DTSQ thế giới mới được công nhận của Việt Nam là Khu Dự trữ Sinh quyển Núi Chúa và Khu Dự trữ Sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng; Tóm tắt kết quả kỳ họp MAB ICC lần thứ 33 và Chia sẻ kinh nghiệm của mạng lưới Khu DTSQ Thái Lan
Phần 4: Khởi động chuyển đổi số trong các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Hội thảo lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm của mốt số Khu DTSQ về hoạt động chuyển đổi số gồm:
• Khu DTSQTG Cần Giờ: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên rừng tại Khu DTSQTG Rrừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
• Khu DTSQTG Đồng Nai: Khởi động chuyển đổi số tại Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Đồng Nai • Khu DTSQTG Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Cát Tiên
• Khu DTSQTG miền Tây Nghệ An: Ứng dụng công cụ giám sát và quản lý khu bảo tồn - SMART, trong quản lý bảo vệ đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát
• Khu DTSQTG Mũi Cà Mau: Từng bước áp dụng chuyển đổi số thích nghi với tình hình mới tại các đơn vị trog khu DTSQ TG Mũi Cà Mau
• Khu DTSQ Kon Hà Nừng: Chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành khu dự Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng
Trong thời gian một ngày diễn hội thảo với nhiều nội dung cần thảo luận và định hướng cho hoạt động năm 2022 của các Khu DTSQ, hội thảo đã diễn ra đúng với chương trình đề ra và đạt được các kết quả mong đợi
Hội thảo là cơ hội để Khu DTSQTG Đồng Nai đánh giá lại những kết quả đạt được; các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; chuyển đổi số để khôi phục hệ sinh thái, phát triển bền vững.
Nguyến Huy Ninh-BTK Dự án BR
Tags:

Chat Facebook