So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Khởi động dự án “Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng"


Chiều ngày 21/7, Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học phối hợp với huyện Tương Dương đã tổ chức hội nghị khởi động dự án “Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và bảo tồn đa dạng sinh học ở khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An".
Toàn cảnh hội nghị khởi động dự án.
Đến dự buổi lễ có sự tham dự của tổ chức Chương trình phát triển liên hiệp quốc UNDP, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học Công Nghệ, Khu dữ trữ Sinh quyển thế giới tây Nghệ An, Ban triển khai dự án BR, Lãnh đạo UBND Huyện Tương Dương, các chủ rừng (KBTTN Pù Huống, BQLRPH Tương Dương), UBND 2 xã Yên Hòa và Nga My các xóm tham gia dự án án, các tổ chức xã hội bao gồm hội Nông dân, hội phụ nữ, hạt kiểm lâm...
Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền – ĐPV quốc gia chương trình tài trợ các dự án vừa và nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu
Dự án “Hỗ trợ cộng đồng các xã vùng đệm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và bảo tồn đa dạng sinh học ở khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An”, do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ - Quỹ môi trường toàn cầu thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc tài trợ, với tổng kinh phí thực hiện là trên 5 tỷ đồng.
Dự án sẽ được tiến hành thực hiện từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2024, trên địa bàn 6 bản thuộc 2 xã nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống là Yên Hòa – Nga My của huyện Tương Dương. Mục tiêu của dự án là tăng cường các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển các loài cây dược liệu quý dưới tán rừng, như Khôi nhung, Trà Hòa Vàng, Ba Kích Tím, Sa nhân… đồng thời nâng cao thu nhập và năng lực cho cộng đồng sống trong vùng đệm các khu rừng đặc dụng, giảm thiểu áp lực lên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ở khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đây cũng là dự án nằm trong khuôn khổ chương trình “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (gói tắt dự án BR) do GEF tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc. Đơn vị thực hiện là Trung tâm Môi trường và tài nguyên sinh học và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tương Dương.
Phan Sỹ Ninh-BTK dự án BR
Tags:

Chat Facebook