So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:
Khu Dự trữ Sinh quyển Tây Nghệ An
Ngày đăng : 10:28:49 07-08-2017
 
 
Thông tin cơ bản về Khu DTSQ miền Tây Nghệ An (Đa dạng sinh học, Đa dạng văn hóa, Tiềm năng du lịch) Xem tại đây: Cẩm nang Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
I. KHÁI NIỆM SINH QUYỂN VÀ KHU DTSQ SINH QUYỂN
1. Sinh quyển
Sinh quyển là một phần của Trái Đất, bao gồm tầng trên của thạch quyển (có thể sâu tới 11km), toàn bộ thủy quyển, khí quyển, nơi có các điều kiện tự nhiên thích hợp cho sự sống phát triển. Sinh quyển thường được hiểu gắn liền với Trái Đất. Sinh quyển của Trái Đất bao gồm các loài động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm,... từ sinh vật đơn bào nguyên thủy đến đa bào tiến hóa cao.
2. Khu DTSQ
Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển là những vùng có các hệ sinh thái trên cạn hoặc ven biển có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn được quốc tế công nhận trong phạm  vi Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) nhằm thúc đẩy các giải pháp để cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững và trình diễn mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
Khái niệm khu dự trữ sinh quyển ra đời nhằm tìm kiếm một giải pháp tạo nên sự cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và duy trì các giá trị văn hóa truyền thống. Các khu DTSQ là đại diện mẫu chuẩn của các hệ sinh thái trên Trái Đất và được coi là phòng thí nghiệm sống cho việc nghiên cứu và giám sát các hệ sinh thái đem lại lợi ích cho người dân địa phương.
3. Các chức năng của khu DSTQ
Mỗi Khu DTSQ có 3 chức năng.
Chức năng bảo tồn: Đóng góp vào việc  bảo tồn đa dạng sinh học di truyền, loài, hệ sinh thái và cảnh quan.
Chức năng phát triển: Thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững về sinh thái cũng  như các giá trị văn hóa truyền thống.
Chức năng hỗ trợ: Tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu, giám sát, giáo  dục và trao đổi thông tin giữa các địa phương, quốc gia và quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững.
Mỗi Khu DTSQ đều có trách nhiệm và lợi ích từ việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ trong mạng lưới các KDTSQ quốc tế.
4. Các bộ phận cấu thành của một khu DTSQ
Một Khu DTSQ phải bao gồm 3 vùng liên hệ mật thiết với nhau: Vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Sự phân           vùng này được áp dụng linh hoạt và sáng tạo trong thực tế sao cho phù hợp với điều kiện địa lý, văn hóa  xã hội của từng địa phương và  đây chính là một trong những điểm mạnh của khái niệm Khu DTSQ.
Vùng lõi: Vùng này được thiết lập có tính chất lâu dài nhằm bảo tồn lâu dài đa  dạng loài, các cảnh quan, hệ sinh thái. Vùng lõi không có các tác động của con người, trừ các hoạt động nghiên cứu và giám sát, có thể duy trì một số hoạt động khai thác truyền thống hoặc giải trí bền vững của người dân địa phương cho phù hợp. Trong một Khu DTSQ  có thể có một vài vùng lõi có kích cỡ đủ lớn để đảm bảo tính đại diện trong bảo tồn.
Vùng đệm: đây là vùng nằm bao quanh hoặc tiếp giáp với vùng lõi. Các hoạt động ở đây được quản lý để giúp cho vùng lõi nhằm không làm tổn hại đến mục đích bảo tồn với với đúng ý nghĩa của nó là vùng “đệm”. Ở vùng đệm vẫn duy trì các hoạt động nhằm nâng cao sản lượng thu hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mà vẫn bảo tồn được các quá trình tự nhiên và đa dạng sinh học. Các  thí  nghiệm khoa  học cũng được thực hiện ở vùng đệm nhằm khôi phục lại các hệ sinh  thái đã xuống  cấp. đây cũng là nơi cung cấp địa điểm lý tưởng cho giáo dục, đào tạo, du lịch và giải trí nhưng không ảnh hưởng đến mục đích bảo tồn trong vùng  lõi.
Vùng chuyển tiếp: Là vùng ngoài cùng, bao bọc xung quanh của Khu DTSQ. Tại  đây các hoạt động kinh tế vẫn duy trì bình thường, trong đó nhân dân địa phương cùng với các nhà khoa học, bảo tồn, công ty tư nhân, các tổ chức xã hội và các hình thức sở hữu khác được điều phối để cùng làm việc quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi nhằm mang lại lợi ích cho người dân sống trong đó. Vùng này có vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động KTXH cho sự phát triển của địa phương.
II. MẠNG LƯỚI KHU DTSQ TẠI VIỆT NAM
Tính đến tháng 6 năm 2015, Việt Nam đã có 9 Khu DTSQ được UNESCO công nhận (sắp xếp theo năm công nhận và diện tích), cụ thể:
1.Khu DTSQ Rừng ngập mặn Cần Giờ, năm 2000, diện tích 71.370ha;
2.Khu DTSQ Quần đảo Cát Bà, năm 2004, diện tích 626.241ha;   
3.Khu DTSQ  Châu thổ  sông Hồng,  năm 2004,  diện  tích 105.557 ha;
4. Khu DTSQ Kiên Giang, năm 2006, diện tích 1.188.104 ha;
5. Khu DTSQ miền Tây NghệAn, năm 2007, diệntích 1.299.795 ha;
6. Khu DTSQ Mũi Cà Mau, năm 2009, diện tích 371.306 ha;
7. Khu DTSQ Cù Lao Chàm-Hội An, năm 2009, diện tích 33.146 ha;
8. Khu DTSQ Đồng Nai, năm 2011, diện tích 989.993 ha;
9. Khu DTSQ Langbiang, năm 2015, diện tích 275.439 ha. 

III. KHU DTSQ MIỀN TÂY NGHỆ AN
Miền Tây Nghệ An là vùng núi non trùng điệp, giàu có về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và đa dạng sinh học, đặc biệt có các khu rừng đặc dụng: Vườn quốc gia   Pù Mát, các khu BTTN Pù Huống, Pù Hoạt với nhiều hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ động thực vật phong phú, nhiều loài đặc hữu quý hiếm có ý nghĩa bảo tồn cho cả Việt Nam và thế giới. Đây còn là địa bàn sinh sống của đồng bào 6 dân tộc anh em tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và độc đáo.
Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Nghệ An luôn chú trọng gắn kết bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An. Nhờ những giá trị sẵn có và hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn, ngày 18 tháng 9 năm 2007, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã công nhận “Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An” nằm trên địa bàn 9 huyện miền Tây Nghệ An
Trưởng Đại diện Văn phòng UNESSCO tại Việt Nam trao bằng công nhận Khu DTSQ miền Tây Nghệ An cho tỉnh Nghệ An
Tên đầy đủ: Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An 
Tên tiếng Anh: Western Nghe An Biosphere Reserve 
Khu DTSQ miền Tây Nghệ An là Khu DTSQ được công nhận thứ 6 của Việt Nam.
Đây là Khu DTSQ có diện tích lớn nhất trong số 9 Khu DTSQ của Việt Nam với tổng diện tích 1.299.795 ha. Khu DTSQ là hành lang xanh nối kết 3 vùng lõi gồm Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát, Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Pù Huống và Khu BTTN Pù Hoạt tạo nên sự liên tục về môi trường sống và các sinh cảnh nhằm duy trì hiệu quả bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học (ĐDSH) phong phú của khu vực.
Tọa độ khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Tọa độ địa lý của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An là:
Kinh độ Đông: 103.874663 - 105.502067;
Vĩ độ Bắc: 18.578815 - 19.995825.
Các điểm cực của khu DTSQ miền Tây Nghệ An được mô tạ cụ thể dưới bảng đây:
Các điểm cực Vĩ độ bắc Kinh độ đông Xã, Huyện
Điểm trung tâm 19.244136 104.824197 Xiềng My, Tương Dương
Điểm cực bắc 19.995825 104.919763 Thông thụ, Quế Phong
Điểm cực nam 18.578815 105.376705 Thanh Mai Thanh Chương
Điểm cực tây 19.309945 103.874663 Mường Ải, Kỳ Sơn
Điểm cực đông 18.610778 105.502067 Thanh Lâm, Thanh Chương
Bản đồ phân vùng khu DSTQ miền Tây Nghệ An
Diện tích khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Diện tích cập nhật của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An là 1.299.795 ha, trong đó diện tích vùng lõi 168.301 ha, vùng đệm 608.547ha và vùng chuyển tiếp  522.947ha.
Cấu trúc không gian khu DTSQ miền Tây Nghệ An
 Khu DTSQ miền Tây Nghệ An nằm trên địa bàn 9 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, và Tương Dương.
Ban quản lý khu DSTQ miền Tây Nghệ An
Tags:
X

Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

Bạn cần tư vấn ?

Chat Facebook