So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Lệ bàn giao Hợp đồng hỗ trợ nhân rộng mô hình sinh kế dự án tại huyện Quế Phong

 
Từ ngày 14/7 đến ngày 17/7/2022 Ban điều hành dự án - Trung tâm tư vấn phát triển Lâm nghiệp Nghệ An phối hợp với UBND các xã Đồng Văn, Thông Thụ tổ chức Hội nghị bàn giao Hợp đồng hỗ trợ nhân rộng mô hình sinh kế dự án cho các hộ tham gia. Thuộc Dự án “Nhân rộng mô hình sinh kế bền vững từ cây Chè hoa vàng, cây Lùng, cây Mét và cây Bon bo nhằm giảm áp lực lên đa dạng sinh học (ĐDSH) và chức năng hệ sinh thái rừng tại các xã vùng đệm Đồng Văn, Thông Thụ, khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”, mã số dự án VNM/UNDP/2021/05 do do Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP- GEF SGP) tài trợ.

Ông: Nguyễn Thành Nhâm – Ban điều hành dự án bàn giao Hợp đồng cho các hộ dân tại Bản Khủn Na  xã Đồng Văn – Huyện Quế Phong
 
Các hộ dân Bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong
Đã có 421 hộ gia đình thuộc 8 thôn,bản: Khủn Na, Pù Duộc, Mường Hinh, Na Chảo - Piềng Văn, Đồng Mới xã Đồng Văn, Na Hứm, Na Lướm, Ăng Đừa xã Thông Thụ được hỗ trợ nhân rộng mô hình dự án  khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc, khai thác bền vững 1.494 ha Lùng, 135 ha Chè hoa vàng Quế Phong, 92 ha cây Bon bo và trồng mới 20 ha Mét. Ngoài việc được tập huấn kỹ thuật, cử cán bộ, chuyên gia chỉ đạo, dự án hỗ trợ 2.022 triệu đồng trong đó 1.315 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp không hoàn lại cho các hộ gia đình và 707 triệu đồng hỗ trợ cho vay thông qua Quỹ vay vốn quay vòng phát triển sinh kế cộng đồng cho địa phương. Dự án kỳ vọng nâng được 20% giá trị thu nhập từ sinh kế cho các hộ gia đình tham gia mô hình khi dự án kết thúc.
                                                                                                                                                                             Nguyễn Thành Nhâm
                                                                                                                                                                             Ban điều hành dự án
                                                            
Tags:

Chat Facebook