So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Người dân vùng dự án tích cực thu hoạch Bon bo

Bon bo là loài cây lâm sản ngoài gỗ vừa cho hạt làm dược liệu, giữ đất, giữ nước, phòng hộ bảo vệ môi trường, phát triển thích hợp tại các khu rừng tự nhiên nghèo kiệt có độ tàn che khỏng 0,3-0,5, đất có độ ẩm, gần khe suối.
Nhằm giúp cho đồng bào DTTS bảo vệ rừng tự nhiên nghèo,tăng thu nhập, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc từ năm 2016-2019 đã có 2 dự án giúp nhân dân các xã Nậm Nhóong,Châu Thôn, Nậm Giải phát triển cây Bon Bo gắn với BVR. UBND huyện Quế Phong đã ban hành Đề án bảo tồn và phát triển các loài cây Dược liệu có giá trị kinh tế cao các giai đoạn 2015-2020; 2021- 2025, trong đó nhấn mạnh việc phát triển cây Bon bo.
Thực hiện Dự án nhân rộng các mô hình sinh kế gắn giai đoạn 2022-2024 tại các xã Đồng Văn, Thông Thụ, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc hỗ trợ phát triển cây Lùng, cây Chè hoa vàng, cây Mét và cây Bon bo. Riêng cây Bon bo dự án hỗ trợ cho hộ gia đình các thôn bản Na Hứm, Na Lướm, Ăng Đừa xã Thông Thu và Đồng Mới, Na Chảo - Piềng Văn xã Đồng Văn khoanh nuôi bảo vệ, khai thác bền vững,tách gốc trồng bổ sung với diện tích 92,6 ha có 182 hộ gia đình tham gia.
Triển khai các hoạt động dự án, các hộ gia đình đang thu hái quả Bon bo kết hợp luỗng phát, bảo vệ, tách gốc trồng mới sau khi khai thác quả Bon bo.
Theo ông Ngân Văn Tuấn, Trưởng bản Na Hứm xã Thông Thụ, với tác động hỗ trợ của dự án, các hộ gia đình đang tích cực thu hái kết hợp chăm sóc,tách gốc trồng mới cây Bon bo. Năm 2022 Bon bo khá được mùa quả, giá đầu vụ 35.000đ/kg hạt khô, trung bình trong bản mỗi hộ thu nhập 300 - 400 kg Bon bo (tươi) nên người dân khá phấn khởi,tích cực./.
                                                                     Nguyễn Thành Nhâm
                                                           Trung tâm TVPT Lâm nghiệp Nghệ An
Tags:

Chat Facebook