So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:
Nhãn hiệu chứng nhận
Ngày đăng: 16:44:27 06-07-2018
 GIỚI THIỆU CHUNG
Nhãn nhiệu chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ tổng thể; là biểu tượng (logo) của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An
1. Màu sắc: Xanh đậm, xanh lá cây, trắng, đỏ cờ
2. Mô tả: Nhãn hiệu chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An gồm hai hình tròn đồng tâm lồng vào nhau, hình tròn lớn phía ngoài có viền màu xanh đậm, nền màu xanh lá cây, hình tròn nhỏ có viền màu xanh đậm, nền màu trắng bên trong gồm có:
- Hình vẽ cách điệu của đỉnh núi Pù Mát màu xanh, trên đỉnh núi là 5 cây sa Mu dầu và hình ông mặt trời màu đỏ cờ. Dưới chân núi là hình ảnh thác nước màu trắng và ngôi nhà sàn của dân tộc Thái, bên trái là hình ảnh dầu một con sao la màu trắng.
- Phần giao giữa hai hình tròn nửa trên là dòng chữ “KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN” màu trắng; nửa dưới là dòng chữ “BIOSPHERE RESERVE OF WESTERN NGHE AN” màu trắng đây là từ tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là “KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN”

                                                                     
Hình NHCN
 
MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
Nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân thuộc miền Tây Nghệ An (các huyện) cùng xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” trở thành một thương hiệu lớn trên thị trường trong nước với mục đích:
- Góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.
- Góp phần phát triển các sản phẩm, dịch vụ có nguồn gốc xuất xứ hoặc có liên quan mật thiết đến Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.
- Góp phần quảng bá, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị nổi trội của Khu sinh quyển thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường. 

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An là chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An”. 
- Nhãn hiệu chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” thuộc bản quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An tiến hành quản lý. 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An xét, chấp thuận việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” trên cơ sở tham gia thẩm định của các ngành, tổ chức có liên quan.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong Khu sinh quyển miền Tây Nghệ An được sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Có hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn 09 huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
- Có văn bản cho phép sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” của cơ quan quản lý đối với sản phẩm của mình.
- Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các yêu cầu về đặc tính, chất lượng sản phẩm được quy định tại quy chế này trong suốt quá trình sản xuất và lưu thông; các nội dung trong văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.  

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ THỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
1. Quyền lợi khi tham gia sử dụng NHCN.
- Tất cả các chủ thể sử dụng NHCN hoàn toàn bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến NHCN.
- Các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đều có quyền :
+ Sử dụng NHCN cho loại sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN do đơn vị mình sản xuất, kinh doanh.
+ Giới thiệu, quảng bá sản phẩm mang NHCN đến với khách du lịch trong nước và quốc tế.
+ Khai thác và hưởng lợi trong các hoạt động kinh tế khi sử dụng NHCN.
+ Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp NHCN.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng NHCN.
- Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các tiêu chí thân thiện với môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Sử dụng tem, nhãn và các hoạt động quảng cáo liên quan đến NHCN phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Sử dụng Giấy chứng nhận theo đúng quy định. Có trách nhiệm thông báo đến TCCN để làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận khi không còn nhu cầu sử dụng.
- Tạo điều kiện cho TCCN thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang NHCN.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 1năm/01 lần vào thời gian tháng 3 năm hiện hành.
+ Thông tin về tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng NHCN. Tự đánh giá về hiện trạng đối với sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp sử dụng NHCN so với điều kiện được cấp quyền sử dụng NHCN.
+ Tình hình kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ được sử dụng NHCN.
- Nộp đầy đủ phí và lệ phí theo quy định.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang NHCN để góp phần gìn giữ, nâng cao giá trị của NHCN “Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An”

QUY TRÌNH XÉT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
1. Thủ tục cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN.  
 a. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng NHCN “Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An” gửi 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan quản lý NHCN đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN như sau :
- Đơn đề nghị cấp NHCN (theo mẫu quy định).
- Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của đơn vị (nếu có)
+ Giấy chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có)
+ Giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có)
b. Trong trường hợp đơn yêu cầu gia hạn, đơn phải làm theo mẫu và phải điền đầy đủ các thông tin và được người đại diện có thẩm quyền ký, đóng dấu hợp lệ.
c. Đơn yêu cầu gia hạn phải được gửi đến TCCN cùng với Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày hết hạn là 30 ngày.
d. Nộp phí yêu cầu cấp Giấu chứng nhận hoặc phí gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN (nếu có).

2. Trình tự cấp quyền sử dụng NHCN.
TCCN có trách nhiệm xem xét cấp quyền sử dụng NHCN theo các bước sau : 
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
- Kiểm tra mặt hình thức, nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu thì tiến hành vào sổ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu, nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định.
- Tổ chức đoàn thẩm định thực tế các đơn vị có đơn đề nghị đăng ký cấp quyền sử dụng NHCN.
- Viết báo cáo kết quả thẩm định và ra quyết định cấp quyền hoặc gia hạn.
- Lập Giấy chứng nhận hoặc lập chứng nhận gia hạn, vào sổ theo dõi và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân yêu cầu.

3. Thời hạn cấp, gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN.
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý NHCN tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả kiểm tra thực tế hoạt động và đánh giá chất lượng sản phẩm, cơ quan quản lý NHCN phải ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN. Trong trường hợp không được cấp phải nêu rõ lý do trả lời bằng văn bản.
- Trong trường hợp đơn đề nghị gia hạn, đơn phải được làm theo mẫu và được người đại diện có thẩm quyền ký, đóng dấu hợp lệ. Đơn đề nghị gia hạn phải được gửi đến TCCN cùng với Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày hết hạn là 30 ngày. Nộp lệ phí gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN theo quy định.

4. Trình tự và thủ tục sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN.
a. Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN sửa đổi, cấp lại trong các trường hợp sau :
- Thay đổi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận bị mờ, hoen ố, thất lạc.
- Các chi tiết khác trên Giấy chứng nhận bị thay đổi hoặc sai lệch.
b. Trình tự và thủ tục sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận:
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, TCCN phải ra quyết định và cấp Giấy chứng nhận mới cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
- TCCN có trách nhiệm tiến hành vào sổ, thu phí sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

5. Những trường hợp bị hủy hoặc thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng NHCN :
- Giấy chứng nhận cấp sai đối tượng, cấp không đúng cho sản phẩm theo quy định.
- Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế quản lý sử dụng NHCN.
- Tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian dối trong quá trình xin cấp quyền sử dụng NHCN.
- Tổ chức, cá nhân không nộp phí hoặc đã ngừng hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh.
- Tổ chức, cá nhân có hành vi gây tổn hại đến uy tín và chất lượng sản phẩm.

6. Trình tự thủ tục hủy bỏ, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN
- Khi phát hiện Giấy chứng nhận cấp sai đối tượng, cấp không đúng cho sản phẩm trong vòng 07 ngày, TCCN phải có thông báo và quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp đến cơ sở.
- Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm quy chế quản lý sử dụng NHCN, trong vòng 03 ngày, TCCN có công văn thông báo về hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đó và yêu cầu phải giải trình trong vòng 07 ngày. Nếu sau 07 ngày mà không có giải trình hoặc giải trình không có cơ sở, TCCN ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và gửi đến tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoặc hành vi gian dối trong quá trình xin cấp quyền sử dụng NHCN, TCCN ra ngay thông báo ngừng cấp (không cấp) đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng NHCN không nộp phí theo quy định, nếu lần đầu và chưa quá 01 kỳ thì TCCN ra thông báo yêu cầu nộp phí. Nếu quá kỳ thứ hai mà tổ chức, cá nhân được thông báo vẫn không thực hiện thì TCCN ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN đã cấp.
- Trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng NHCN có hành vi gây tổn hại đến uy tín và chất lượng sản phẩm, TCCN thông báo đến tổ chức, cá nhân vi phạm. Nếu trong 07 ngày mà tổ chức, cá nhân không sửa chữa, TCCN ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó.

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN  ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
"KHU DỮ TRỮ SINH QUYỂN MIỀN TÂY NGHỆ AN"
 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An
                                                                              
Số đơn (Do bộ phận nhận đơn ghi):______________________
 
1.Họ và tên (tổ chức, cá nhân): ...............................................................
2. Địa chỉ: ...............................................................................................
3. Điện thoại:……………………………..Fax :.......................................
4. Đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Khu dữ trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” cho các loại sản phẩm sau:
 
STT Tên sản phẩm Địa điểm sản xuất, kinh doanh:
STT Tên sản phẩm Địa điểm sản xuất, kinh doanh                         
     
     
     
 
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Khu dữ trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An” cho các sản phẩm trên, tôi/chúng tôi cam kết như sau:
1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Khu dữ trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An" do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số:..............., ngày       tháng    năm 20...
2. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở tôi (chúng tôi) cung cấp, góp phần gìn giữ và phát triển danh tiếng, giá trị, hình ảnh thương hiệu cho nhãn hiệu chứng nhận "Khu dữ trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An". 
Nghệ An, ngày ….. tháng ….. năm….  
 
             Xác nhận của UBND Xã/Phường                                                                                    Chủ cơ sở
                      (ký tên, đóng dấu)                                                                                             (ký tên, đóng dấu)                     
Ban quản lý Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
Tags:

Chat Facebook