So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Tiềm năng 4 hồ đập lớn trong khu dự trữ sinh quyển

Thủy điện Hủa Na là thủy điện trên sông Chu, tại vùng đất xã Đồng Văn huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An 
Thủy điện Hủa Na có công suất 180 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 716,9 triệu KWh, khởi công tháng 03/2008, hoàn thành tháng 07/2013, lễ khánh thành tháng 9/2013
Diện tích mặt nước thuộc lòng hồ khoảng 1648,3 ha, mực nước dâng gia cường ở cao trình 244 m, mực nước dâng bình thường ở cao trình 240 m, cao trình mức nước chết 215 m, vùng bị ngập là vùng đồi núi, rừng, thung lũng hẹp. 
Hiện nay tại đập thủy điện Hủa Na có 108 lồng, tập trung ở xã Đồng Văn (92 lồng) và Thông Thụ (16 lồng). Các loại cá nuôi chủ yếu là Cá lăng, cá trắm, cá trê, cá chình… các loại cá tự nhiên ở đây là cá mát. Thời vụ khai và thu hoạch chính thác từ tháng 10,11,12,1,2 hàng năm, ngoài ra bắt đầu vào vụ sản xuất chính quyền tiến hành thả cá bù số lượng hao hụt và số lượng khai thác đánh bắt hàng năm, nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản lòng hồ.
Các hoạt động khai thác các loại hình dịch vụ ở đây chủ yếu là du thuyền trên mặt hồ, dịch vụ ăn uống tại nhà dân, các cơ sở luu trú có quy mô nhỏ, hoạt động còn manh mún, tự phát. Giao thông đi lại khá xa, do vậy các loại hình dịch vụ chưa phát triển mạnh tại khu vực này. Tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, dân tộc chủ yếu là dân tộc Thái, các nét văn hóa đặc sắc của người Thái vẫn còn được gìn giữ như là: nhuôn, xuối, lăm, khắp, hát ru, cồng chiêng, khắc luống và nhảy sạp..
Đập thủy điện Hủa Na được giao cho UBND huyện và Ban Quản Lý thuỷ điện Hủa Na thống nhất quản lý chung lòng hồ, khai thác đa mục tiêu với nhiều ngành nghề như du lịch sinh thái, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ và khai thác thuỷ sản lòng hồ thuỷ điện Hủa Na. Việc quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản xung quanh khu vực hồ đập: Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ yếu quản lý về mặt chuyên môn như tuyên truyền phổ biến kỹ thuật, quy định pháp luật thực hiện hỗ trợ các chính sách hiện hành. Các hoạt động về tưới tiêu phục vụ nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản, du lịch và dân sinh,.... được giao cho UBND xung quanh khu vực hồ đập (xã Đồng Văn và xã Thông Thụ) quản lý, các hộ gia đình khai thác.


 
Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Tags:

Chat Facebook