So sánh sản phẩm
Hôm nay ngày:

Truyền thông cấp xã về Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An

Ngày 01 tháng 11 năm 2021
Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An ( Khu DTSQ) là nơi có tài nguyên thiên nhiên phong phú, hội tụ các yếu tố đa dạng sinh học; đặc biệt, trong đó có các khu rừng đặc dụng; vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên ( Khu BTTN) Pù Huống, Khu BTTN Pù Hoạt với nhiều hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ động- thực vật phong phú, nhiều loài đặc hữu quý hiếm có ý nghiã bảo tồn cho cả Việt Nam và thế giới . Đây còn là địa bàn sinh sống của đồng bào 6 dân tộc, tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và độc đáo.
Nhờ những giá trị sẵn có và hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn, ngày 18 tháng 9 năm 2007, tổ chức Văn hoá, Khoa học và giáo dục của liên hiệp Quốc ( UNESCO) đã công nhận “ Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An”, nằm trên địa bàn 9 huyện: Thanh Chưong, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Qùy Hợp, Tân Kỳ với tổng diện tichs 1.299.795 ha trên 9 huyện.
Cán bộ BQL Khu BTTN Pù Hoạt đang giới thiệu đại biểu
Cùng những giá trị và tài nguyên phong phú đa dạng như vậy. Ban quản lý chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững phối hợp Ban quản lý Khu BTTN Pù Hoạt đã tổ chức thành công tuyên truyền đễn 9 xã Hạnh Dịch, Nậm Giải, Thông Thụ, Tiền Phong, Cắm Muộn, Châu Thôn, Tri Lễ, Nậm Nhóong, Đồng Văn.Về nội dung truyền thông đã truyền tải được các thông tin cơ bản cho các đại biểu tham dự về danh hiệu Khu DTSQ thế giới ( Khái niệm, Ban quản lý, giới thiệu và quảng bá các hình ảnh, các giá trị đặc trưng về văn hóa, đa dạng sinh học của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An…), truyền tải được các nội dung về vai trò, ý nghĩa trong các hoạt động quản lý bảo vệ phát triển rừng và PCCC trên địa bàn xã. 
Truyền thông cấp xã tại UBND Xã Thông Thụ
Nhìn chung các đại biểu, các trưởng bản, các hộ dân tham gia đầy đủ, trao đổi, thảo luận và cho ý kiến, đảm bảo các quy định an toàn về phòng chống dịch covid-19. 
Doãn Thị Hạnh Lâm - BQL Chương trình PTLNBV


 
Tags:

Chat Facebook