Vịt bầu chỉ có ở vùng đất Phủ Quỳ (bao gồm các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và…

Chưa thấy tài liệu nào nói cây Trám có mặt trên đất Thanh Chương từ lúc nào. Chỉ biết ỏ…

Cập nhật ngày 08/04/2020, 15:42:18 Trong “bức tranh ẩm thực” của người dân miền Tây Nghệ An, măng đắng rừng…